Deltagande

Vad roligt att du är intresserad av mentorskap! Här hittar du mer information om vad det innebär att vara mentor och hur du ansöker till programmet.

Vad innebär mentorskap?

Målet med mentorsprogrammet är att utveckla en relation mellan en adept och en mentor som leder till personlig och professionell utveckling för i första hand adepten. Genom ett mentorskap överför man kunskap från en mer erfaren till en mindre erfaren. Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av förhållandet. Relationen mellan mentorn och adepten är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov. Tillsammans arbetar man för att nå gemensamt överenskomna mål.

Vad innebär det att vara mentor och adept?

Mentor är en person som med hjälp av sin erfarenhet och kunskap inom ledarskap stödjer och agerar bollplank för en adept i dennes utveckling.

En adept är en person som ofta är tämligen ny i sin roll ledarroll och som efterfrågar råd och stöd från en mer erfaren person.

Vad säger tidigare deltagare?

Vi är mycket glada för den positiva respons programmet fått under åren. Här kommer ett urval av kommentarer:

Mentorprogrammet är bland det bästa som hänt i ledarskapsutvecklingen för mig. Jag vill bara uttrycka min oerhörda lycka med den mentor jag blivit tilldelad. Jag får såväl tips, reflektioner som skratt vid våra möten. En matchning som jag inte kan föreställa mig skulle kunna vara mer perfekt. Min mentor har gått igenom mycket av den ledarskapsproblematik som en sammanslagning av institutioner/skolor medför, samt har hanterat svår fakultet och har tänkt strategiskt i alla dessa frågor. Min mentor ger mig råg i ryggen att våga stå upp för mig själv, vår nya institution och inte minst våga tänka bortom här och nu

Henrik Artman, adept KTH

Ett av de bästa ledarutvecklingsprogram jag gått!

Adept, KI

Det är rätt häftigt att man kan bygga upp en sådan förtrolig relation med någon man inte träffat tidigare och att man också kan få så pass konkreta råd att använda i sitt arbete.

Adept, SH

Alla behöver vi en mentor – inte minst när man ska göra sin kanske största yrkesmässiga utvecklingsresa – den att gå från medarbetare till chef. Då är det jätteskönt att ha någon att “hålla i handen”.

Jill, adept KI

Ansökan

Vi hoppas såklart att du är intresserad av att delta. Om du är det ber vi dig att läsa om ansökningsprocessen nedan.

OBS! Det inte är garanterat att du blir mentor eller adept i detta program – det handlar dels om hur många intresseanmälningar som kommer in från respektive lärosäte samt om matchning med kommande partners.

Ansökningsprocess

Ansök genom att fylla i formuläret nedan senast den 15 december 2020.
Vi tar bara emot anmälan som innehåller en e-mailadress från ett av de medverkande lärosätena (det vill säga, ingen privat e-mail).

Observera att du i och med ansökan godkänner att programgruppen hanterar de uppgifter du angett i syfte att matcha paren. 

Mentor
Mentorpresentation (via KTH forms)

Adept
Adeptpresentation (via KTH forms)

Fundera över om det finns någon enhet/avdelning på någon av de deltagande universitet/högskolor där det inte vore lämpligt att du antog en mentor eller adept ifrån (t ex som ni utövar tillsyn på eller liknande). Om så är fallet, meddela din representant på lärosätet.

Nästa steg

Efter att tiden för ansökningen gått ut träffas programgruppen för att matcha adepter och mentorer. Därefter skickar lärosätets programansvarig antagningsbesked till de som ansökt. Antagna deltagare får också en inbjudan till gemensam uppstartsträff.

Lycka till!

Updated by:

matildadrakvingen 2020-11-27